Tenk positivt, affirmer positivt og nå dine mål

 

Fra lørdag 15. (kl. 10) til søndag 16. (kl.17) februar 2014

 

Alle mennesker har et stort potensiale som sjelden kommer frem i lyset. Gjennom økt bevissthet om følelser (emosjoner) og tankekraft kan vi forandre energitappende holdninger til energiskapende holdninger (verdier) hos oss selv.

 

Eva Hartviken har undervist i temaet positiv tenkning i mange år, og på mange arena. Eva Hartviksen startet sin karriere med positiv tenkning og affirmasjoner i tenårene. Hun hadde en håndballtrener som lærte henne dette. På 80-tallet leste hun boken «Tenk positivt» av Bjørn Ringom, og denne boken ble hennes livsveileder. Boken er kursdokumentasjon på dette kurset.

 

Eva har holdt mange forskjellige kurs innen denne sjangeren, og da både til næringslivet og privatpersoner. Eva tar nå en utdanning på Ringom Instituttet AS som Inspirerende Coach, og tilbyr også coaching både for enkeltpersoner og i grupper.

 

Positiv tenkning betyr at vi tar totalt ansvar for vårt liv, vår kropp, våre tanker, følelser og reaksjoner og for våre handlinger. Det innebærer at vi fullt ut godtar både det positive og det negative i oss og rundt oss. At vi ut fra denne godtakelsen bevisst og med omtanke velger å tenke positive tanker og setter oss positive mål og på denne måten forvandle det negative i oss til noe positivt.


Affirmasjoner er bevisst formulerte positive tanker og uttalte ord ladet med innlevelse og fulgt av et indre bilde, en visualisering, som gjentas og gjentas til bildet er fast forankret i underbevisstheten. Affirmasjon kalles ofte ”vitenskapelig bønn”. Det er altså det samme som bønn. En bønn bygger på forvissningen om at alle Guds rikdommer, på alle plan, mentalt, følelsesmessig og materielt, alltid står til disposisjon for oss når vi åpner oss og selv tar initiativ til kontakt.

 

Stikkord for disse 2 dagene:                                                         

 Bli mer bevisst på dine mønstre

 Få mer overskudd i hverdagen

 Lær deg positiv mental visualisering

 Få bedre selvtillit – bli mer fornøyd med deg selv

 Oppnå mer glede i hverdagen

 Formuler dine mål

 Lag en plan for hvordan nå målene dine

 

Vi gjør mange praktiske øvelser sammen, og det blir rom for mye dialog.

 

Pris og påmelding:

Pris for kurset inklusiv kursdokumentasjon og lunsj er kr. 3.000,- pr. person. Pris for kurset inklusiv overnatting (i rom med 2-4 senger med sengetøy og handklær) med selvbetjent frokost, middag og ev. kvelds er kr. 3.500,-. Påmelding sendes pr. mail til: post@brennlia.no innen 1. februar med informasjon om navn på deltaker, fakturaadresse, telefonnummer og mailadresse. Din plass sikrer du ved å betale inn kr. 1.000,- til kontonr. 1822.42.86259 som et forskudd, førstemann til mølla-prinsippet gjelder. Merk betalingen med: kurs 15. februar og navnet ditt. Dette beløpet trekkes fra når du betaler fakturaen som kommer noen dager før kursstart. Se mer om oss på brennlia.no.

 

Håper vi sees!

 

 

Med vennlig hilsen

Brennlia consulting as

Ellevsætervegen 621

2386 Brumunddal      

 

 

 

                                             

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2012 Brennlia Gård | Ellevsætervegen 621, 2386 Brumunddal, Tlf. 473 73 185 | Email: post@brennlia.no