Brennlia gård

 ca 1 mil fra Brumunddal sentrum

 ca 190 daa skog

 ca 30 daa dyrket mark

 ca 40 daa beite og gårdstun

 Sauefjøs og stall med sauer og hester

 Isolert verksted med mange muligheter

 Egne lokaler til avlastning/besøkshjem

 Egne lokaler til alternativ læringsarena

 Kaniner, hund og katt

 2 boenheter med oppfølgingstjenester

 Ridebane

 Grillhytte

 Gapahuk

Vi kjøpte gården med et ønske om å skape et miljø for mennesker som kan nyttegjøre seg av de fasilitetene og aktivitetene vi har på gården og i oss selv.

2012 Brennlia Gård | Ellevsætervegen 621, 2386 Brumunddal, Tlf. 473 73 185 | Email: post@brennlia.no