Brennlia gård

 ca 1 mil fra Brumunddal sentrum

 ca 190 daa skog

 ca 30 daa dyrket mark

 ca 40 daa beite og gårdstun

Hester på utegang og stall

Isolert verksted med mange muligheter

 Egne lokaler til alternativ læringsarena

Hund og katt

 2 boenheter med oppfølgingstjenester

 Egne lokaler til avlastning

 Ridebane

 Grillhytte

 Gapahuk

Gården ble kjøpt med et ønske om å skape et miljø for mennesker som kan nyttegjøre seg av de fasilitetene og aktivitetene vi har på gården og i oss selv.

2012 Brennlia Gård | Ellevsætervegen 621, 2386 Brumunddal, Tlf. 473 73 185 | Email: post@brennlia.no