Gestaltterapi

En grunnleggende tanke i gestalt-terapi er at endringer skjer når vi tillater oss å være den vi er og ikke prøver å være en annen. Gestaltterapi hører inn under humanistisk psykologi, og er en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i Europa og Nord-Amerika.

Gestaltterapi er en opplevelses- og prosessorientert terapi, hvor klient og terapeut jobber aktivt sammen. Terapeuten er ikke nøytral, men bruker seg selv som et verktøy i møte med klienten. I Gestaltterapi er vi opptatt av helheten. Å være ”hel” innebærer å ha kontakt med seg selv, med tanker, følelser og kropp.

Gestaltterapi foregår gjennom samtaler, øvelser, rollespill og eksperiment. Eksperiment brukes for å støtte og hjelpe klienten i å utforske og utvikle dens oppmerksomhet. Gestaltterapeuter er ikke opptatt av riktig og galt.

Det som er viktig, er hva som passer for den enkelte. Det som fungerer for en person trenger ikke fungere for en annen.

Man trenger ikke sitte inne på et terapisom...... (bildet er illustrert)

2012 Brennlia Gård | Ellevsætervegen 621, 2386 Brumunddal, Tlf. 473 73 185 | Email: post@brennlia.no