Psykoterapi med hest

Det er flere måter å bruke hest i terapi på. En vinkling er å bruke hesten som et redskap i terapien. En annen vinkling er å bruke hesten som terapeut. Undertegnede bruker begge vinklingene.

Angsten kan overvinnes gjennom tillit. Det er gjennom tillit en må arbeide med hester. Tillit bygges gjennom følelsesmessig kontakt. Å være sammen med hesten, og å ri, er en trening i å være i en åpen følelsesmessig kontakt, og en trening i å bygge opp tillit i stedet for trygghet.

Denne kontakten er også en nonverbal kontakt som er avhengig av våre kroppslige signaler for å få til et samarbeide. Det betyr at å jobbe med hesten også gir en kontakt med ens egen kropp.

Å bruke hesten i terapi, kan fungere godt også for klienter som vanskelig lar seg nyttiggjøre normal samtaleterapi. Dette fordi vi ikke trenger å snakke om det som er vanskelig for å oppnå resultater, men kun være bevisst på det som er her og nå. Ved bruk av hest i terapi er terapeutens oppmerksomhet primært rettet mot den prosess som klienten gjennomgår, gjennom å være med hesten. Terapien tilrettelegges ut fra et ønske om å styrke denne prosessen.

Diverse uttalelser om Hesteterapi:

 Jeg finner livsgnisten i stallen

 Hestekur mot tungsinn

 Man kan gråte hos hesten og nærmest oppleve forståelse, eller i hvert fall aksept

Dette var en fin terapitime. Både fysioterapi og psykoterapi på samme tid

 Jeg trenger ikke si noe, hesten forstår

Når barn er frustrert eller lei seg, er det naturlig for dem å ”lesse av seg” på hesten. Mange emosjonelle problemer har mulighet til å bli forløst i forhold til en hest. Både de emosjonelle problemer som hele tiden oppstår, samt tidligere fortrengte og undertrykte emosjonelle blokkeringer.

Å bruke hesten som ”sin beste venn”, er kjent av mange. Og er ”en beste venn” ikke nettopp en som under alle omstendigheter og i alle sammenhenger viser aksept og interesse, og hvor eget humør og sinnstilstand ikke er avhengig av hvordan man selv har det, uten at det dog oppleves som likegyldighet. Og som på samme tid, reagerer kontant og presis på påvirkninger fra oss. Den kvalitet er det nesten bare en hest som kan ha.

2012 Brennlia Gård | Ellevsætervegen 621, 2386 Brumunddal, Tlf. 473 73 185 | Email: post@brennlia.no