Alternativ læringsarena:

Vi har nå kapasitet til 4 enkeltelever pr. dag med stor grad av individuell oppfølging (en voksen pr. elev). Alternativt er det muligheter for grupper med ungdommer/voksne. Vi underviser både ordinære skolefag som norsk og matte for barn som trenger rolige omgivelser og nyttegjør seg av miljøterapeutiske metoder. I tillegg bruker vi naturen, årstidene og dyrene i undervisningen der det passer. Vi kan også leie ut både undervisningslokaler og gården, og kun være tilretteleggere selv. Ta kontakt, så finner vi ut om vi har noe å tilby dere.

Avlastning/Besøkshjem med spesialkompetanse:

Vi tar imot barn/unge i avlastning midt i uken, to helger pr. måned, samt 4-6 uker i skoleferiene. Andre ordninger kan diskuteres. Vi bruker da gården og nærområdet med de muligheter som ligger her.

Antallet barn som vi kan ta imot, avhenger av hvor mye oppfølging den enkelte trenger. Plass har vi nok av.

2 bo-enheter med oppfølgingstjenester:

Boenhetene kan benyttes både til generell bo-trening, ettervern, mor med barn og/eller psykiatri.

 Generelt:

Det er både mulighet for kommunen å stille med egne ansatte, samt for oss å leie in ekstra ressurser, dersom det viser seg å være behov for dette.

Vi er en inn på tunet gård som arbeider etter landbrukets KSL standard (KvalitetsSikring i landbruket). Vi bruker standardkontrakter som er utarbeidet spesiellt for inn på tunet, og HMS arbeidet står sentralt i alt vi foretar oss.

2012 Brennlia Gård | Ellevsætervegen 621, 2386 Brumunddal, Tlf. 473 73 185 | Email: post@brennlia.no