Eva Hartviksen:

 

 

Eva er gestaltterapeut med videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge, samt flere fag på masterstudiet i helse og sosialfaglig arbeid med barn og unge. Eva har også en bachelor i økonomi og administrasjon, med tilleggsutdanning innen informasjonsteknologi. A-kurs og utdannelse som treningsleder kommer også godt med. I tillegg har Eva 2 år hestefaglig utdannelse innen blandt annet; drift av stall, hovslagerfag, veterinærfag, avl, dressur, sprang og kjøring med hest.

 

Eva har over 20 års allsidig arbeidserfaring som miljøterapeut, gestaltterapeut, konsulent og økonom. Opplæring og undervisning har vært et hovedområde innen flere fagfelt gjennom mange år.

 

 

 Knut Nordli:

 

Knut er utdannet kokk og verksbetjent. Knut har jobbet over 20 år med kokkefaget på ulike arena.

 

Fra fengselsvesenet har Knut erfaring med arbeidstrening av innsatte. Knut har også over 30 års erfaring med bruk av hest, og da innen både kjøring, ridning, avl og generelt hestestell. Knut er nå bonde, miljøarbeider, og Eva’s viktigste støttespiller.

 

 

 

   

   

 

Utgangspunktet vårt, er at alle mennesker har uante ressurser og muligheter. Vi støtter den enkelte på den enkeltes nivå, med den enkeltes forutsetninger, og vi ønsker at alle som kommer hit skal oppleve mestring. I vårt arbeid er motivasjon og positiv tenkning, sammen med opplevelsen av å mestre, hovedfokus. I tillegg er vi opptatt av hele mennesket, dvs. både tanker, kropp og følelser. Det å gi alle en opplevelse av å bli sett og hørt, er grunnlaget for oss i alle relasjonene. I baggasjen har vi noen teorier som vi støtter oss til. Dette kan du lese mer om her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2012 Brennlia Gård | Ellevsætervegen 621, 2386 Brumunddal, Tlf. 473 73 185 | Email: post@brennlia.no