Teoretisk bakgrunn:

 

 Fokus på det friske i mennesket

 

 Fokus på det som virker

 

Fokus på at situasjonen skal være forståelig, håndterbar og meningsfull

 

Fokus på mestring

 

Fokus på den enkeltes nivå

 

Fokus på "her og nå" - øyeblikkene

 

Den teorien som relaterer seg til ovennevnte, er  salutogenese og resiliense, sammen med tiltakstenkning og behandligpraksis, samt noe gestaltpsykologi/terapi. 

 

Det hele munner ut i, at selve teknikken/teorien bare teller en liten del i forold til hva som virker. Tro/Positive forventninger, relasjon og ressurser i og utenfor en selv er vel så viktig.


 

© 2012 Brennlia Gård | Ellevsætervegen 621, 2386 Brumunddal, Tlf. 473 73 185 | Email: post@brennlia.no